Exploratory Tester

Profesionální uživatelské testování webů a aplikací

Proč?

Protože manuální klikání a automatizace nestačí.

Manuální klikání
a automatizace

(formální metoda)

  • mechanický přístup
  • monitorujete jen známá rizika
  • pouze potvrzujete, co víte a co očekáváte
  • nedozvíte se nic nového
  • nízká informační hodnota

= kontrolování

Exploratory
Testing

(neformální metoda)

  • kreativní přístup
  • analyzujete potenciální rizika
  • zaměřujete se na to, co neznáte
  • dozvíte se něco nového
  • vysoká informační hodnota

= testování

Pro nalezení problémů je nutné využívat současně kontrolování i testování.

Ukázka práce

Výstupem mé práce je souhrn doporučení ve formátu PDF. Klient se sám rozhodne, která doporučení implementuje.

Představte si, že…

jste detektiv vyšetřující vraždu. Ve vyšetřování jste omezeni předem danými otázkami, jaké můžete pokládat a pevně vymezenými postupy, se kterými musíte případ vyřešit. Nesmíte se odchýlit od těchto postupů a nesmíte se ptát na žádné další otázky. V takovém případě by bylo nesmírně obtížné, až nemožné, případ vyšetřit.

A přesně to děláte u manuálního klikání a automatizace. Vycházíte z předem napsaných scénářů a jen kontrolujete. Pokud redukujete testování pouze na kontrolování, tak vytváříte tovární proces a absence testování vás dříve či později dožene.

Exploratory Testing vám dá větší svobodu a umožní vám hledat kreativnější řešení problémů. Tester hledá souvislosti, spojuje si nálezy dohromady a odhaluje slabá místa.

Jak testuji?

Učení se

Pochopení účelu aplikace, jejich funkcí, jak slouží uživatelům a jak si stojí proti konkurenci. Po této fázi tester ví, co má hledat a testovat.

Navrhování

Testovací scénář vzniká v reálném čase v hlavě testera. Nemusí se zdržovat psaním testu.

Provádění

Testy se dělají okamžitě, protože se nemusí čekat na sepsaný scénář. Tester zjistí, jak jednotlivé funkce fungují a dá si je do souvislostí.

Analýza

Výsledky se sepíšou a analyzují. Na jejich základě se jede další kolo s novými znalostmi o aplikaci a navrhování je optimalizováno.

Specializuji se na to, jak se na webu či v aplikaci chovají uživatelé. Nejedu podle předepsaných scénářů, protože tak odhalíte pouze to, na co byl scénář napsán. Po 15 letech v IT vím, kam se mám dívat a mohu odhalit chyby, které přehlížíte.

Funkčnost

Pokud web nebude správně fungovat, tak uživatel nemusí provést konverzi. Ověřím funkčnost každého prvku.

UI/UX

Jste si jistí, že se uživatelé na webu či v aplikaci vyznají? Nenechte je odejít kvůli zbytečné nepřehlednosti.

Grafika

Chybějící obrázky, nevhodná komprese, nezarovnané prvky a mnoho dalšího můžete očekávat na nikdy netestovaném webu či aplikaci.

Texty

Součástí práce testera je i perfektní znalost jazyka. Odhalím chyby a překlepy jak po gramatické, tak po typografické stránce.

a další…

Služby

Pro agentury a tvůrce webů

Nevyplatí se vám zaměstnat testera na plný úvazek?

Najměte si mě pouze na jednotlivé projekty – ať už na spolupráci při vývoji nebo jen na výstupní kontrolu webu či aplikace pro klienta.

Nacházíte chyby i po nasazení automatizace?

Automatizace není všespásná. Dokáže pokrýt pouze oblasti, na které napíšete testy. Díky Exploratory Testingu otestuji místa, která by vás ani nemusela napadnout.

Nabízíte tvorbu perfektních webů klientům? A co ten váš?

Pokud jako potenciální zákazník uvidím, že web agentury je plný chyb, tak ji určitě neoslovím na tvorbu svého webu. Když nabízíte weby, tak ten váš je tou největší vizitkou.

Pro firmy a jednotlivce

Nenechejte odejít potenciální zákazníky kvůli zbytečným chybám.

Již máte hotový web či aplikaci a chcete mít jistotu, že pro zákazníky z hlediska kvality stávajícího řešení děláte maximum?

Budete tvořit nový web či aplikaci? Mohu být součástí vašeho týmu.

V čím dřívější fázi projektu odhalíte chybu, tím je její oprava snazší a levnější. Vyhněte se zbytečným nákladům při opravách hotového produktu.

Nechali jste si vytvořit nový web nebo aplikaci bez otestování?

Eliminujte chyby, které by vás mohly stát peníze při ostrém provozu. Jestliže nebyl produkt testován, tak je výskyt chyb velmi pravděpodobný.

Ceník

Za testování včetně zpracování závěrečné zprávy, která bude předána v PDF, účtuji 1 500 Kč/h (nejsem plátce DPH).

Po první hodině Vás informuji, jak velkou část jsem již otestoval a kolik jsem toho našel. Vy se následně rozhodnete, zda v testování chcete pokračovat. Cena není závislá na počtu nalezených chyb.

Co na to říkají klienti?

Pavel Králíček, Gentleman Store
I když jsme byli přesvědčeni, že náš web je v dobré kondici, pan Stehlík našel skoro 80 chyb, které bychom sami neměli šanci objevit. Otestování webu je služba přínosná pro všechny, které jejich web živí a myslí to s ním vážně.
Petr Odehnal, FYFT
Tomáš umí překvapit, a to brutálně. Každý si všimne něčeho jiného, kdy vychází ze svých zkušeností. Tomáš si všiml však TOLIKA věcí, že mi doteď rozum nebere, jak na to proboha přišel.
Hana Skopečková, eBRÁNA
Tomáš zanechal velký dojem ve všech našich testerech a změnil jejich pohled na testování samotné. Cílem školení bylo procvičit testerské myšlení a odhodit pověstnou pracovní slepotu, a to se povedlo na jedničku. Z poznatků ze školení a Tomášových praktických zkušeností jsme upravili i některé postupy testování. Bylo zajímavé pozorovat, jak si testeři začali všímat i drobných chyb, které bývají často přehlíženy. Myslím, že i v testerských znalostech je potřeba se dále posouvat a učit techniky pro efektivní práci.
Tomáš Jančar, programátor
Při psaní kódu se dá spoléhat na kontrolu kódu kolegou. Pokud jde o chování uživatelů je tu Tomáš. Věci, které by mě otestovat ani nenapadlo, napadnou Toma. Jakožto programátora mě to občas může přivádět k šílenství, ale při odevzdávání mám jistotu, že je vše v pořádku a můžu jít spát s klidným svědomím. Toma, jako testera, můžu jen a jen doporučit.

Napište mi

+420 728 017 477